ÜRÜN ve TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

  • NPI Süreçleri
  • Müşteri ve Pazar Analizi
  • Müşteri ihtiayaçlarına spesifik ürün yönetimi