BNBC ULUSLARARASI olarak , Aşağıda verilen konularda müşterilerimize gerekli destek ve hizmetleri sunmaktayız.

•MÜŞTERİ’nin BNBC'nin iş ağına dahil edilerek İş Ağlarının genişletilmesi sağlanır. Yeni yeni iş ağları kurulur.
•MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu her anda BNBC'ye ulaşabilmesi,
•MÜŞTERİ’nin ürünleri ve kabiliyetlerinin gelişimine destek olunması, tanıtımının ve reklamının yapılması,
•İş Geliştirme ve Pazarlama strateji ve taktiklerinin geliştirilmesi
•MÜŞTERİ’nin büyüme ve satış hedefleri ile uyumlu olarak strateji geliştirilmesi ve uygulanmasına destek verilmesi,
•MÜŞTERİ'nin Teklif hazırlanmasına destek verilmesi.
•Ulusal ve Uluslararası kamu ve özel sektör işbirliklerinin başlatılması ve yapılmasına destek verilmesi
•İş geliştirme, satış ve proje yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla destek verilmesi
•Kısa ve Orta vadeli pazar ve müşteri analizleri yapılması, analiz sonuçlarının raporlanması ve bu raporun belirli periyodlarla güncellenmesi
•Yeni sektörlere açılım, yeni teknolojilere geçiş konularında destek verilmesi
•Birlikte hazırlanan Teklifleri kazanmada MÜŞTERİ’nin şansını artırmak için yöntemler önerilmesi ve çözümlere destek verilmesi