Günümüzde, zorlu rekabetçi ortamda firmalar için büyümenin anahtarı satılabilir yeni ürün geliştirme konusunda yetenekli ve başarılı olmaktan geçmektedir.

Yeni ürün geliştirme, ürün yönetiminin en önemli yönetim aktivitesini oluşturmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, yeni ürün geliştirmeyi ürün yönetiminde “parlak fikirler”in “başarılı ürünler”e dönüşümünü tasvir eden yönetim süreci olarak tanımlamak olanaklıdır. 

Yeni ürün geliştirme süreçleri/aşamaları (New Product Implementation (NPI))
•Fikir aşaması
•Konsept Geliştirme
•Tasarım
•Üretim
•Fiyatlandırma
•Ticarileştirme ve Pazara Sürme
 
Yeni Ürün Geliştirme
 

”Bir şeyi icat etmek yeterli değil. Bir şeyler icat edebilirsiniz, örneğin Tesla elektrik gücünü icat etti ancak onu insanlara ulaştırmada sıkıntı yaşadı ve çok zaman aldı. Bence iki şeyi bir araya getirebiliriz;  yenilik ve keşifleri,  bir şirketin ürünleri pazarlayabilme gücü ve insanlara ulaştırma yeteneğini.. Bu yolla dünya da iyi noktaya gelerek insanlara umut verebiliriz.”  (Larry  /Lawrence Page)

 

Ar-Ge ve Ürün Yönetimi kapsamında aşağıda verilen Hizmetler BNBC tarafından Müşterilerine sağlanmaktadır.

•Pazarlama ve Satışı yapılacak Ürünlerin MÜŞTERİ ile birlikte belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve yol haritası oluşturulması
•Ürünlerin Pazarlanması ve Satışının yapılmasına destek olunması,
•MÜŞTERİ’ye ürün portföyü  oluşturmada destek verilmesi,
•Pazarlama Planının hazırlanması
•Ürünlerin tanıtılması için gerekli reklam, tanıtım, fuar katılımı, davet, ziyaret, gösterim gibi satışları artıracak faaliyetlerinin tespit edilmesi,
•Ürün satış stratejileri ve yöntemleri belirlemede MÜŞTERİ’ye destek verilmesi,
•Satılabilir Yeni Ürünler birlikte belirlenerek, Pazarlama ve Satış çalışmaları yapılıp birlikte satışlarının yapılması