ULUSAL ve ULUSLARARASI İŞ GELİŞTİRME ve PAZARLAMA

  • Pazar Analizleri ve Pazarlama
  • Fırsat değerlendirme
  • Fizibilite analizleri
  • Teklif hazırlama
  • Müşteri yönetimi
  • İş geliştirme eğitimleri