Savunma ve havacılık artık tüm ülkelerin en önemli gündem maddesi içinde yer almaktadır. BNBC ULUSLARARASI,  25 yıllık deneyimi ile bu sektörde özel kurum ve kuruluşlara Destek ve Danışmanlık vererek birçok projede yer almaktadır.

BNBC, Savunma ve Havacılık alanındaki Destek Hizmetleri ve Danışmanlık Alanında MÜŞTERİ'lerine aşağıda verilen hizmetleri sağlamaktadır.

•Çalıştığı MÜŞTERİ'sinin misyon ve vizyonuna katma değer sağlamak üzere bilgi, tecrübe ve bağlantılarını kullanarak birlikte iş birlikleri yapar ve çalışır.
•Yenilikçi modeller ile MÜŞTERİ'sinin faaliyet alanlarını genişletmesine katkı sağlamak,
•MÜŞTERİ'sinin global pazarlarda büyümesi için gerekli olan
•Pazarlama ve İş geliştirme
•İş birliktelikleri Yapma
•Yeni teknoloji ve Ürün geliştirme
•Global İş Ağı (Business Network) genişletmek

konularda destek olur, ihtiyaç duyacağı hizmetleri sağlar.

•MÜŞTERİ’nin devam eden projelerinde ihtiyaç duyulduğunda spesifik konularda yönetimsel ve teknik çözüm önerilmesi ve destek verilmesi,
•İş Geliştirme ve Pazarlama strateji ve taktiklerinin geliştirilmesi
•Proje/Mühendislik Konseptleri Geliştirme
•Şirket içerisinde, faaliyet alanına giren konularda kısa süreli eğitim hizmeti, workshop ve panellerin verilmesi.
•İş geliştirme, satış ve proje yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla destek verilmesi
•MÜŞTERİ’nin büyüme ve satış hedefleri ile uyumlu olarak strateji geliştirilmesi ve uygulanmasına destek