BNBC ULUSLARARASI Firmamız Proje Yönetimi, Altyüklenici Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Desteği Kapsamında Aşağıdaki Hizmetleri Müşterilerine sağlamaktadır.

Sistem Mühendisliği faaliyetleri (Gereksinim, Sistem Mimari Yapısının Belirlenmesi, İş Kırılım Ağacı gibi)

•Sistem entegrasyon faaliyetleri

•Proje Teknik Veri paketlerinin hazırlanması ve tanımlanması 

•Proje İlerleme Raporları

•Proje Yönetim Desteği

•Proje risklerinin belirlenmesi ve yönetimi

•Test Yönetimi ve Gerçekleştirmesi

•Sistem Testleri ve Kabul Testlerine destek verilmesi

•Sistem eğitimlerinin planlamasına destek verilmesi

•Teknik tasarım kararlarının doğru ve ihtiyaca uygun olmasının sağlanması

•Kullanılan araç ve geliştirme ortamlarının uygunluğunun katkı sağlanması

•Sistem mimarisinin geliştirilmesine destek verilmesi

•Takvim yönetimi desteği

•Teknik risklerin ve sorunların çözülmesine destek

•Teknik toplantıların yapılması ve katılım

•Test planlamalarının yapılması

•Doküman hazırlama,Dokümanlarının incelenmesi, yorumlanması

•Altyüklenicilerden alınan dokümanların kontrolü

•Teknik sorularının cevaplanması

•Altyüklenici süreçlerinin takip edilmesi

•Birden fazla altyüklenici arasındaki arayüz ve teknik bilgi akışının doğru yapılmasının sağlanması

•Altyüklenici teknik yazı içeriğine destek sağlanması