YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE ÜRÜN YÖNETİMİ

Firmaların satılabilir ürün geliştirmeleri için gerekli olacak tüm ürün geliştirme süreci ve ilgili süreçlerin yönetimini kapsamaktadır.

Eğitimin Kapsamı:

 • Ürün nedir?
 • Neden Ürünleşme?
 • Yeni ürün geliştirme süreçleri/aşamaları (New Product Implementation NPI)
  • Fikir aşaması
  • Konsept Geliştirme
  • Tasarım
  • Üretim
  • Fiyatlandırma
  • Ticarileştirme ve Pazara Sürme
 • Yeni Ürün Geliştirmede Başarısızlık Sebepleri
 • Ürün Yaşam Döngüsü
 • Yeni Ürün Geliştirme Projeleri
 • Ürünleşme Yaklaşımı
 • Ürün Geliştirme Stratejisi
 • Ürün Yönetimi
 • Ürün Yönetimi Nedir?
 • Toplamda Ürün Yönetimi
 • Ürün Yol Haritası
 • Ürün Yönetiminde Roller
 • Ürünün Piyasaya Sürümü Sonrası Aşama